Novinky

Portál ISTP eviduje 1 300 pracovných ponúk v zdravotníctve, najviac pre špecialistov v ošetrovateľstve

Slovensko už dlhšiu dobu zápasí s akútnym nedostatkom lekárov aj zdravotných sestier. Do popredia sa dostáva aj trend starnutia pracovnej sily a jej odchodu do starobného dôchodku. Priemerný vek všeobecných lekárov predstavuje 53,9 roka. Podobnú situáciu je možné sledovať aj pri zdravotných sestrách, ktorých priemerný vek stúpol v roku 2021 na úroveň 47 rokov.

V zdravotníctve sa do roku 2025 očakáva dodatočná potreba ľudských zdrojov na úrovni 20 400 pracovníkov, čím sa zaraďuje na druhé miesto za stavebníctvo, ktoré eviduje vyššiu dodatočnú potrebu ľudských zdrojov iba o 100 pracovníkov.

Pracovno-poradenský portál ISTP.sk (Internetový sprievodca trhom práce) aktuálne eviduje 1 300 voľných pracovných miest z pracovnej oblasti zdravotníctvo, čo predstavuje 5 % z celkového počtu pracovných ponúk (26 000). Najväčší dopyt je po uchádzačoch v oblastiach strojárstvo, vrátane výroby motorových vozidiel (5 600 voľných miest), technické a manuálne prierezové zamestnania (3 300) a stavebníctvo (3 100).

Zo zdravotníckych zamestnaní sú na trhu práce najviac žiadaní špecialisti v ošetrovateľstve (380 voľných pracovných miest), praktické sestry; zdravotnícki asistenti (200) a zdravotné sestry (130). Z lekárskych profesií sú to lekári špecialisti (250), všeobecní lekári (120) a zubní lekári (60).

Najviac pracovných príležitostí pre zdravotníkov ponúka podľa portálu ISTP Bratislavský (600 pracovných ponúk), Trenčiansky (220) a Žilinský kraj (110), z okresov je to Bratislava (600), Trenčín (120) a Košice (90). Najvyššie počty voľných pracovných miest nahlásili zamestnávatelia Nemocnica BORY, a. s. a Fakultná nemocnica Trenčín.

48 % z aktuálnych zdravotníckych pozícií vyžaduje vysokoškolské vzdelanie. Zamestnávatelia ponúkajú budúcim zdravotníckym pracovníkom predovšetkým pracovný pomer na neurčitý čas (77 %) alebo určitú dobu (18 %). V 7 % inzerátov sa vyžaduje aspoň jednoročná prax. 18 % zdravotníckych ponúk je vhodných aj pre uchádzačov z Ukrajiny.

Priemerná základná zložka mzdy v hrubom (bez príplatkov a bonusov) v inzerátoch pre zdravotníkov so slovenským miestom výkonu práce dosahuje na portáli ISTP hodnotu 1 341 eur, čo predstavuje medziročný nárast o 3 %. Inzeráty s pracovným pomerom na kratší pracovný čas ponúkajú priemerne 828 eur. Absolventi si zarobia priemerne 1 026 eur, ak sa zamestnajú na plný úväzok. Najvyššie nástupné základné platy v zdravotníctve získajú zamestnanci v Banskobystrickom kraji (1 407 eur), ponuku najnižšej mzdy obsahujú inzeráty z Nitrianskeho kraja (1 261 eur).

Sektorová rada pre zdravotníctvo a sociálne služby spracovala a publikovala na stránke www.sustavapovolani.sk sektorovú stratégiu rozvoja ľudských zdrojov, kde detailne analyzuje stav zamestnanosti v sektore, inovácie, ktoré budú zásadným spôsobom meniť požiadavky na vedomosti a zručnosti pracovnej sily. Opisuje v nej konkrétne opatrenia na zabezpečenie dostatku kvalifikovanej pracovnej sily pre sektor. Taktiež navrhuje zmeny v systéme celoživotného vzdelávania vzhľadom na prognózu vzniku nových pozícií v zdravotníctve.

Pripravil: Pavol Hudec, projektový manažér ISTP
Foto: Shutterstock