Novinky

Ponúkané mzdy v inzerátoch medziročne narástli o 13 %, ich zvýšenie ale zhltne inflácia


Z platov zamestnancov však už niekoľko mesiacov ukrajuje rastúca inflácia. Podľa makroekonomickej prognózy Ministerstva financií by mala na Slovensku v tomto roku dosiahnuť úroveň 11,6 %. Podľa portálu ISTP je priemerná výška základnej nástupnej zložky mzdy v hrubom (bez príplatkov či bonusov) v inzerátoch so štandardným pracovným pomerom na neurčitý čas alebo určitú dobu 1118 eur, čo predstavuje medziročný nárast o 13 %.

Počet voľných pracovných miest podľa pracovných oblastí (TOP 10)

V prípade pracovných pomerov na kratší pracovný čas ide o sumu 519 eur (medziročný pokles o 4 %), pri dohodách o pracovnej činnosti a vykonaní práce 965 eur (nárast o 23 %) a v prípade práce na živnosť ide o sumu 1782 eur (nárast o 14 %). Inzeráty so štandardným pracovným pomerom vhodné aj pre absolventov ponúkajú nástupné mzdy na priemernej úrovni 997 eur (nárast o 13 %). Absolventi si najlepšie zarobia v pracovných oblastiach IT a telekomunikácie (1302 eur), zdravotníctvo (1174 eur) a energetika, plyn a elektrina (1152 eur).

Zamestnanci môžu získať najvyššie zárobky, ak si nájdu prácu v oblastiach IT a telekomunikácie (1740 eur, nárast o 4 %), zdravotníctvo (1376 eur, nárast o 6 %) či gastronómia (1350 eur, nárast o 51 %). Najnižšie nástupné mzdy v inzerátoch ponúkajú oblasti obuvníctvo a spracovanie kože (788 eur), textilná a odevná výroba (810 eur) a lesné hospodárstvo (836 eur).

Priemerná výška základnej zložky mzdy v hrubom v eur uvádzaná v inzerátoch podľa pracovných oblastí (TOP 10)

V inzerovaných voľných pracovných miestach na portáli ISTP sú najvyššie mzdy ponúkané lekárom špecialistom (3076 eur), manažérom v oblasti ľudských zdrojov (2138 eur), manažérom v oblasti informačných a komunikačných technológií (2133 eur), vývojárom webových, multimediálnych aplikácií a softvéru (2120 eur) a tiež manažérom v oblasti obchodu a marketingu (2057 eur). Najnižšie mzdy sa objavujú v inzerátoch ponúkajúcich zamestnanie pracovníkom dokončovacích prác tlače a väzby (693 eur), šičkám, vyšívačkám (705 eur) a krajčírkam, kožušníkom a klobučníkom (714 eur).

Priemerná výška základnej zložky mzdy v hrubom v eur uvádzaná v inzerátoch podľa zamestnaní (TOP 15)

Na výšku dosiahnutého zárobku má vplyv aj región, v ktorom zamestnanec pracuje. Najvyššie nástupné základné platy ponúka Bratislavský (1178 eur, nárast o 13 %) a Košický kraj (1048 eur, nárast o 8 %), najnižšie mzdy dosiahli inzeráty z Prešovského (966 eur, nárast o 8 %) a Trenčianskeho kraja (993 eur, nárast o 11 %).Z okresov sú na tom najlepšie Pezinok (1213 eur), Bratislava (1194 eur), Žiar nad Hronom (1187 eur), Košice (1145 eur) a Šaľa (1128 eur). Na opačnom konci rebríčka sa umiestnili okresy Snina (843 eur), Čadca (858 eur) a Vranov nad Topľou (862 eur).

Čím vyššie vzdelanie uchádzač dosiahne, tým má lepšiu perspektívu vyššieho zárobku, čo sa potvrdilo aj pri analýze miezd z inzerátov na portáli ISTP. Pri vysokoškolskom vzdelaní 3. stupňa, ako minimálne požadovanom stupni vzdelania v inzerátoch, dosiahla ponúkaná priemerná základná zložka mzdy v hrubom sumu 1629 eur, pri 2. stupni je to 1394 eur a v prípade bakalárskeho vzdelania ide o sumu 1386 eur. Gymnazisti si môžu zarobiť 1013 eur a absolventi stredných odborných škôl 1080 eur. V prípade základného vzdelania predstavuje ponuka základnej zložky mzdy 868 eur.

Pripravil Pavol Hudec – TREXIMA Bratislava, spol. s r.o. na základe údajov pracovného portálu ISTP
Foto: Shutterstock