Novinky

Ktoré zamestnania sú najčastejšie inzerované na portáli ISTP? Pozrite si štatistiky inzerátov

Zaujíma vás, po ktorých zamestnaniach je najväčší dopyt zo strany zamestnávateľov na portáli Internetový sprievodca trhom práce (www.istp.sk)? V ktorých okresoch je najviac práce, či aké sú požiadavky zamestnávateľov z hľadiska vzdelania, úrovne ovládania cudzích jazykov či osobnostných predpokladov?

Na hlavnej lište kliknite na kľúčový nástroj ISTP – Voľné pracovné miesta.

Pod vyhľadávacími kritériami je k dispozícii tlačidlo Štatistiky inzerátov.

Po kliknutí na tlačidlo nájdete na stránke zaujímavé informácie o inzerátoch vložených zamestnávateľmi na portáli ISTP. K dispozícii sú nasledovné položky:

 1. Najčastejšie inzerované zamestnania a vyhodnotenie ponúkanej práce podľa pracovných oblastí
 2. Miesta výkonu práce podľa okresov, krajov a zahraničných krajín, v ktorých zamestnávatelia ponúkajú najviac práce
 3. Požiadavky zamestnávateľov z pohľadu vzdelania
 4. Vyhodnotenie ponúkanej práce z hľadiska pracovného a mimopracovného pomeru
 5. Najčastejšie inzerované zamestnania z hľadiska vhodnosti pre zdravotne postihnutých občanov a absolventov
 6. Zamestnania a pracovné oblasti, v ktorých je ponúkaná najvyššia základná zložky mzdy v € (v hrubom)
 7. Požiadavky zamestnávateľov z pohľadu úrovne ovládania cudzích jazykov a počítačových zručností
 8. Požiadavky zamestnávateľov z pohľadu vodičských preukazov
 9. Zoznam zamestnávateľov, ktorí majú v ISTP najviac ponúk
 10. Okresy, v ktorých zamestnávatelia ponúkajú aj ubytovanie
 11. Požiadavky zamestnávateľov z pohľadu dĺžky praxe, všeobecných spôsobilostí, osobnostných predpokladov a certifikátov odbornej spôsobilosti

Výsledky si môžete filtrovať podľa počtu inzerátov a počtu voľných pracovných miest. Ak napr. zamestnávateľ hľadá 5 murárov, vytvára v ISTP jeden inzerát, v rámci ktorého uvedie počet voľných pracovných miest 5.

Najzaujímavejšie štatistiky sú uvedené v nasledujúcej časti.

TOP 5 zamestnaní podľa počtu voľných pracovných miest

 1. Montážny pracovník (operátor) v strojárskej výrobe
 2. Vodič kamiónu
 3. Zvárač kovov
 4. Vodič nákladného motorového vozidla
 5. Murár

TOP 5 pracovných oblastí podľa počtu voľných pracovných miest

 1. Strojárstvo (vrátane výroby motorových vozidiel)
 2. Technické a manuálne prierezové zamestnania
 3. Stavebníctvo
 4. Doprava
 5. Elektrotechnika

TOP 5 okresov podľa počtu voľných pracovných miest

 1. Bratislava
 2. Trnava
 3. Galanta
 4. Nitra
 5. Trenčín

Požiadavky zamestnávateľov na vzdelanie podľa počtu inzerátov

 1. Stredné odborné vzdelanie
 2. Úplné stredné odborné vzdelanie
 3. Nižšie stredné odborné vzdelanie
 4. Základné vzdelanie
 5. Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Najčastejšie ponúkané pracovné a mimopracovné pomery podľa počtu inzerátov

 1. pracovný pomer na neurčitý čas
 2. pracovný pomer na určitú dobu
 3. práca na živnosť
 4. pracovný pomer na kratší pracovný čas
 5. dohoda o pracovnej činnosti

Požiadavky zamestnávateľov na cudzie jazyky podľa počtu inzerátov

 1. anglický, pokročilá úroveň: B1 a B2
 2. anglický, elementárna úroveň: A1 a A2
 3. anglický, vysoká úroveň: C1 a C2
 4. nemecký, elementárna úroveň: A1 a A2
 5. nemecký, pokročilá úroveň: B1 a B2

Požiadavky zamestnávateľov na počítačové zručnosti podľa počtu inzerátov

 1. Microsoft Excel
 2. Microsoft Word
 3. Microsoft Outlook
 4. Internet
 5. Microsoft PowerPoint

Požiadavky zamestnávateľov na všeobecné spôsobilosti podľa počtu inzerátov

 1. samostatnosť
 2. komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 3. manuálna zručnosť
 4. fyzická zdatnosť
 5. tímová práca

Požiadavky zamestnávateľov na osobnostné predpoklady podľa počtu inzerátov

 1. spoľahlivosť
 2. komunikatívnosť
 3. precíznosť (presnosť)
 4. praktické myslenie
 5. pozornosť
Pripravil Pavol Hudec – TREXIMA Bratislava, spol. s r.o.