Novinky

Kde sme boli, tam sme boli v  roku 2018

Lúčime sa so starým rokom a spomíname na to, čo sme počas neho videli a zažili, aké miesta sme navštívili. Poďte sa s nami pozrieť, kde všade ste nás mohli v roku 2018 stretnúť.

Nový rok sme odštartovali plánovaním školení ISTP pre výchovných poradcov. Školenia sme zorganizovali vo všetkých krajských mestách v priebehu mesiaca marec. Cieľom akcií bolo predstaviť ISTP ako poradenský nástroj pre žiakov základných a stredných škôl pri výbere povolania. Okrem školení pre výchovných poradcov sme sa v marci zúčastnili aj medzinárodnej konferencie Newmatec, kde sme odprezentovali ISTP.

Koncom apríla sme sa s celým tímom premiestnili do Nitry, kde sa už tradične konal veľtrh práce Job Expo. Ide o najväčšie podujatie svojho druhu na Slovensku, ktorého organizátorom je Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny. Job Expo dáva zamestnávateľom priestor na oslovenie potenciálnych uchádzačov o prácu, prezentáciu svojej spoločnosti a aktuálnych pracovných ponúk. Uchádzači o prácu tu majú možnosť priamo osloviť zamestnávateľov, nadviazať osobný kontakt, zanechať im životopis, prípadne zúčastniť sa sprievodných akcií. V rámci podujatia sme mali pre uchádzačov pripravený stánok, kde sme im poskytovali poradenské služby, oboznámili sme ich s funkcionalitami nášho portálu, pomohli im vyhľadať vhodné pracovné ponuky, vytvorili konto na ISTP, pomohli s tvorbou životopisu.

V mesiaci máj sme sa zúčastnili viacerých akcií, v rámci ktorých sme predstavili ISTP žiakom stredných škôl. Jednalo sa konkrétne o súťaž BOZP, ktorá sa konala pod garanciou Integrovaného odborového zväzu, snem Asociácie malých a stredných podnikateľov a konferenciu Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení – Budúcnosť je v našich rukách.

Leto patrilo táborom pre deti z detských domov. Program táborov pozostával predovšetkým z divadelných predstavení a tanečných workshopov. V rámci táborov sme sa stretli s deťmi, zistili, čím by sa chceli v dospelosti stať a čo ovplyvňuje ich rozhodovanie pri výbere školy a neskôr zamestnania.

V priebehu mesiacov október – november sme sa zúčastnili niekoľkých Junior festivalov, ktoré boli súčasťou festivalu EKOTOPFILM. Projekt Junior festival je jedinečná súčasť festivalu so špeciálnym programom pre žiakov a študentov základných a stredných škôl, ktorý sa snaží pútavou formou deti inšpirovať a nabádať ich k zodpovednejšiemu správaniu a lepšiemu vzťahu k životnému prostrediu. V rámci podujatí sme sa snažili cez dotazníkový prieskum zistiť, aké sú plány detí vyšších ročníkov ZŠ a SŠ do budúcna a aké faktory ich ovplyvňujú pri výbere školy, respektíve zamestnania.

Október patril aktívnej prezentácii ISTP, a to na IBM fest-e a burze práce v Poprade. V rámci týchto akcií sme mali pre návštevníkov pripravený stánok, v ktorom sa mohli dozvedieť, aké funkcionality ISTP ponúka, mohli si vyhľadať vhodnú pracovnú ponuku, dozvedieť sa pár tipov, ako uspieť na pracovnom pohovore a akých uchádzačov trh práce momentálne potrebuje.

Okrem podujatí, kde sa snažíme prezentovať ISTP, poskytovať poradenské služby a získavať informácie od žiakov o ich preferenciách v oblasti vzdelania a budúceho pracovného uplatnenia, sme sa v roku 2018 zúčastnili aj vzdelávacích aktivít, ktoré sa snažíme využiť na rozšírenie našich poznatkov a zlepšenie našich poradenských činností pre vás. V rámci vzdelávania sme sa zúčastnili seminára k duálnemu vzdelávaniuodbornej diskusie k nástroju Podunajský kompasa seminára Zamestnávanie občanov Srbska a Ukrajiny v roku 2019.

Náš tím ISTP má i športového ducha, a tak ste mohli naše modré ISTP tričká zahliadnuť aj na aprílovom podujatí ČSOB maratón, na ktorom sme úspešne odbehli štafetový polmaratón v čase 1 hodina 41 minút, čo by stačilo aj na TOP 20. Dostali sme však penalizáciu za zaradenie sa do nesprávneho koridoru pri štarte, ale to nevadí. Motto podujatia bolo pekné: víťazom je každý. Celkovo sa polmaratónu zúčastnilo 476 štafiet. Bola to pre nás príjemná športová nedeľa, zapotili sme sa skoro tak, ako pri riešení požiadaviek našich používateľov 🙂

Dúfame, že v novom roku bude viac príležitostí na osobné stretnutie, priestor na prezentáciu našich služieb, noviniek a zúčastnime sa aj mnohých ďalších podujatí, ktoré nás posunú ďalej. Ďakujeme za vašu priazeň a tešíme sa na spoločné aktivity v roku 2019.

FOTOGALÉRIA

JobExpo 2018

Burza práce v Poprade

ČSOB maratón

Pripravila Martina Hmírová – TREXIMA Bratislava, spol. s r.o.