Novinky

V septembri vzniklo 17.000 pracovných ponúk, po období rastu ich počet klesol

Za mesiac september pribudlo na pracovnoporadenskom portáli Internetový sprievodca trhom práce (ISTP.sk) 17.000 nových voľných pracovných miest so slovenským miestom výkonu práce. Oproti augustu klesol tento počet o 9 %.

Vlani v septembri evidoval portál úradov práce 19.500 nových pracovných ponúk. Či bude tento klesajúci trend v dôsledku sprísňujúcich sa pandemických opatrení a globálnych problémov v logistike pokračovať alebo ho zvráti optimizmus zamestnávateľov, ktorí plánujú vytvoriť koncom roka tisíce nových pracovných miest, ukážu nasledujúce mesiace. Začiatkom októbra je pre uchádzačov o prácu k dispozícii celkovo 77.000 voľných pracovných miest od 7700 inzerujúcich zamestnávateľov.

Medziročné porovnanie vývoja nových voľných pracovných miest za posledné tri mesiace

 

Najviac nových ponúk priniesla pracovná oblasť strojárstvo vrátane výroby motorových vozidiel (2900 pracovných príležitostí), technické manuálne a prierezové zamestnania (2100) a doprava (1900). Zo zamestnaní prevažujú ponuky na operátorov v strojárskej výrobe (1500) a vodičov nákladných automobilov a kamiónov (1400). Tieto pozície, spoločne so špecialistami v oblasti IT, stavebnými pracovníkmi (izolatéri, murári, betonári, omietkari a štukatéri), lekármi, kozmetikmi, operátormi strojov na výrobu výrobkov z plastov a operátormi zariadení na výrobu skla a keramiky, patria do skupiny zamestnaní, ktoré majú zamestnávatelia problém obsadiť slovenskými uchádzačmi o prácu a preto by privítali aj cudzincov.

Prítok nových voľných pracovných miest za september podľa zamestnaní (TOP 15)

Z pohľadu regiónov ponúka najviac šancí nájsť si novú prácu Bratislavský kraj, kde za posledný mesiac pribudlo 3200 voľných pracovných miest. V porovnaní s augustom ale ide o pokles o 25 %. Dobrá situácia je aj v Trnavskom a Nitrianskom kraji s necelými 2500 novými pracovnými ponukami. Najmenej pracovných príležitostí vytvorili zamestnávatelia v Košickom kraji (1200), ktorý ale dosiahol pozitívny medzimesačný nárast o 7 %. Z pohľadu okresov je najlepšia situácia v Bratislave (2600 nových ponúk), Trnave (1000) a Nitre (950). Najmenej nových ponúk vzniklo v Medzilaborciach (11), Poltári (13) a Turčianskych Tepliciach (21).

Prítok nových voľných pracovných miest za september podľa krajov
 


Zamestnávatelia hľadajú na portáli ISTP.sk aj uchádzačov na práce do zahraničia. Najviac aktuálnych pracovných príležitostí je v Nemecku (1500 voľných pracovných miest), Českej republike (650) a Rakúsku (500). Ide hlavne o pozície z oblastí stavebníctva, strojárstva, elektrotechniky, gastronómie, ubytovania či sociálnych služieb.

V priebehu septembra si začalo hľadať prácu aj množstvo absolventov, ktorí letné obdobie využili na oddych a zábavu. Pre nich vhodnú prácu ponúkali najčastejšie inzeráty na pozície čašník, kuchár, operátor v strojárskej výrobe, skladník a predavač.

Pri pohľade na požiadavky na vzdelanie, ktoré zamestnávatelia uvádzajú v pracovných inzerátoch, je najviac žiadané stredné odborné vzdelanie s výučným listom a úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou. Z požadovaných skupín odborov sú to strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba, elektrotechnika a ekonomika, organizácia, obchod a služby. Z konkrétnych študijných a učebných odborov boli v inzerátoch najčastejšie uvedené požiadavky na odbory kuchár; čašník, servírka a všeobecné lekárstvo.

Ak zamestnávatelia vyžadujú od svojich budúcich zamestnancov certifikát, ide najčastejšie o kvalifikačnú kartu vodiča, zdravotný preukaz (preukaz na prácu s potravinami), preukaz obsluhy motorových vozíkov a zváračský preukaz.

Pripravil Pavol Hudec – TREXIMA Bratislava, spol. s r.o. na základe údajov pracovného portálu ISTP

Foto: Shutterstock