Novinky

Štruktúra absolventov vysokých škôl z hľadiska optimálnosti vykonávaného zamestnania v roku 2016 v SR

graf 4

Štruktúra absolventov vysokých škôl z hľadiska optimálnosti vykonávaného zamestnania v roku 2016 v SR