Novinky

Štruktúra absolventov stredných škôl nad 5 rokov od ukončenia štúdia z hľadiska optimálnosti vykonávaného zamestnania v roku 2016 v SR

graf 3

Štruktúra absolventov stredných škôl nad 5 rokov od ukončenia štúdia z hľadiska optimálnosti vykonávaného zamestnania v roku 2016 v SR