Novinky

Štruktúra absolventov stredných škôl do 5 rokov od ukončenia štúdia z hľadiska optimálnosti vykonávaného zamestnania v roku 2016 v SR

graf 2

Štruktúra absolventov stredných škôl do 5 rokov od ukončenia štúdia z hľadiska optimálnosti vykonávaného zamestnania v roku 2016 v SR