Novinky

Štruktúra absolventov stredných škôl z hľadiska optimálnosti vykonávaného zamestnania v roku 2016 v SR

graf 1

Štruktúra absolventov stredných škôl z hľadiska optimálnosti vykonávaného zamestnania v roku 2016 v SR