Štrukturálne zmeny na trhu práce

Vítame Vás na stránke dotazníkového zberu Štrukturálne zmeny na trhu práce.

Uvedomujeme si potrebu identifikácie a monitorovania potrieb a požiadaviek zamestnávateľov, a preto si Vás dovoľujeme požiadať o spoluprácu formou vyplnenia online dotazníka.