Žiadosť o stiahnutie stratégie rozvoja ľudských zdrojov v sektore vzdelávanie, výchova a šport do roku 2030