Žiadosť o stiahnutie stratégie rozvoja ľudských zdrojov v sektore voda, odpad a životné prostredie do roku 2030