Žiadosť o stiahnutie stratégie rozvoja ľudských zdrojov v sektore verejné služby a správa do roku 2030