Žiadosť o stiahnutie stratégie rozvoja ľudských zdrojov v sektore textil, odevy, obuv a spracovanie kože do roku 2030