Žiadosť o stiahnutie stratégie rozvoja ľudských zdrojov v sektore ťažba a úprava surovín, geológia do roku 2030