Žiadosť o stiahnutie stratégie rozvoja ľudských zdrojov v sektore stavebníctvo, geodézia a kartografia do roku 2030