Žiadosť o stiahnutie stratégie rozvoja ľudských zdrojov v sektore sklo, keramika, minerálne výrobky a nekovové materiály do roku 2030