Žiadosť o stiahnutie stratégie rozvoja ľudských zdrojov v sektore remeslá a osobné služby do roku 2030