Žiadosť o stiahnutie stratégie rozvoja ľudských zdrojov v sektore potravinárstvo do roku 2030