Žiadosť o stiahnutie stratégie rozvoja ľudských zdrojov v sektore obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch do roku 2030