Žiadosť o stiahnutie stratégie rozvoja ľudských zdrojov v sektore kultúra a kreatívny priemysel do roku 2030