Žiadosť o stiahnutie stratégie rozvoja ľudských zdrojov v sektore informačné technológie a telekomunikácie do roku 2030