Žiadosť o stiahnutie stratégie rozvoja ľudských zdrojov v sektore energetika, plyn a elektrina do roku 2030