Žiadosť o stiahnutie stratégie rozvoja ľudských zdrojov v sektore elektrotechnika do roku 2030