Žiadosť o stiahnutie stratégie rozvoja ľudských zdrojov v sektore doprava, logistika, poštové služby do roku 2030