Žiadosť o stiahnutie stratégie rozvoja ľudských zdrojov v sektore chémie a farmácia do roku 2030