Žiadosť o stiahnutie stratégie rozvoja ľudských zdrojov v sektore celulózo-papierenský priemysel a polygrafický priemysel do roku 2030