Žiadosť o stiahnutie stratégie rozvoja ľudských zdrojov v sektore automobilový priemysel a strojárstvo do roku 2030