Žiadosť o stiahnutie stratégie rozvoja ľudských zdrojov v sektore administratíva, ekonomika, manažment do roku 2030