PM 1-04 Metodické vysvetlivky k obsahu výkazu + Informácia o spôsoboch vyplňovania