Semináre a prezentácie

Spoločnosť TREXIMA pravidelne organizuje semináre ISCP