Portfólio

REGIONÁLNA KAPACITA ĽUDSKÝCH ZDROJOV

Ponúkame Vám komplexné informácie o budúcej perspektíve jednotlivých zamestnaní, o mzdách a pracovných príležitostiach v rámci celej Slovenskej republiky i podľa krajov.

Zavrieť produkt

Trh práce sa neustále vyvíja, čím ovplyvňuje zamestnania, mzdy a taktiež počet pracovných príležitostí. Ak potrebujete vedieť, aká bude perspektíva jednotlivých zamestnaní v ne/ďalekej budúcnosti, kontaktujte nás!

Poskytneme Vám odpovede aj na tieto otázky:

  • Ktoré zamestnania budú mať najlepšiu perspektívu na trhu práce v rámci SR alebo i v rámci kraja?
  • Ako sa vyvíja slovenský trh práce pod vplyvom pandémie, kríz a rôznych ďalších faktorov v jednotlivých odvetviach a zamestnaniach?
  • Aké pracovné miesta sú najviac ohrozené vo vybranom odvetví teraz i v budúcnosti?
  • Po ktorých zamestnaniach bude v budúcnosti najvyšší dopyt?
  • Pokryjú stredoškolskí/vysokoškolskí absolventi potreby trhu práce a kde naopak bude prebytok ponuky?