Portfólio

CompanIQ

Ako jediní na Slovensku dokážeme zanalyzovať Vašu ekonomickú situáciu a jej vývoj nielen v kontexte odvetvia a regiónu, ale aj na úrovni priamej konkurencie vyrábajúcej rovnaké produkty ako Vy.

Zavrieť produkt

Náš tím analytikov a ekonómov pre Vás pripravil jedinečný produkt CompanIQ, ktorý v sebe prepája veľké množstvo dátových zdrojov. Stovky informácií o Vašej spoločnosti syntetizuje do analytických záverov, ktoré Vám pomôžu identifikovať Vaše silné a slabé stránky a prijať kroky vedúce k zvýšeniu Vašej konkurencieschopnosti.

Ide napr. o ranking podnikov podľa rôznych ekonomických kategórií a ich podiel na národnej, krajskej, odvetvovej i okresnej úrovni, vyčíslenie hodnoty Vašej spoločnosti a Vášho know-how a mnohé ďalšie….

Pomocou tohto produktu Vám prinesieme odpovede aj na nasledovné otázky:

  • Aká je Vaša produktivita práce v porovnaní s ostatnými spoločnosťami?
  • Sú Vaše investície dostatočné?
  • Aké mzdy by ste mali ponúkať v rámci jednotlivých zamestnaní a ako sa budú vyvíjať v budúcnosti?
  • Ktorí absolventi sú pre Vás najlepší a budú Vás zároveň najmenej stáť? Z ktorých škôl ich príde najviac?
  • Na koľkom mieste sa nachádzate medzi spoločnosťami v SR, vo Vašom regióne, či odvetví z hľadiska rôznych ukazovateľov a ako sa vyvíja Váš rank?
  • Akú časť regionálneho a sektorového HDP tvoríte?

Taktiež získate:

  • Komplexnú štúdiu CompanIQ
  • Manažérske zhrnutie kľúčových zistení
  • Interpretačný call s našim expertom
  • Dátový súbor s údajmi zo štúdie