Novinky

Piate rokovanie Sektorovej rady pre textil, odevy, obuv a spracovanie kože opäť online formou

Podobne ako v predchádzajúcom období, ani aktuálna situácia nedovolila členom Sektorovej rady pre textil, odevy, obuv a spracovanie kože stretnúť sa osobne. Piate rokovanie sa tak opäť konalo dištančne, formou online prezentácie, ktorú tajomníčka zaslala všetkým členom Sektorovej rady.

Počas rokovania tajomníčka oboznámila členov so zmenami v inštitucionálnom a personálnom zložení Sektorovej rady, vyhodnotila plnenie úloh z predchádzajúceho obdobia, vyhodnotila funkčnosť a efektívnosť Sektorovej rady v porovnaní s ostatnými sektorovými radami, zhodnotila práce na tvorbe a revízii NŠZ a venovala sa zoznamu inovácií. Manažérka projektu SRI, Lucia Lednárová Dítětová, sa počas rokovania venovala vyhodnoteniu tvorby sektorových stratégií rozvoja ľudských zdrojov a tvorbe podkladov do Fondu obnovy a Národnej stratégie zamestnanosti PRÁCA 4.0. Na záver informovala Sektorovú radu o rankingu vzdelávacích inštitúcií a súvisiacej úlohe.

Keďže sa členovia rokovania priamo nezúčastnili, formou prezencie bola účasť na hlasovaní per rollam. Do stanoveného termínu mali členovia odhlasovať závery z rokovania a vyjadriť sa k trom krátkym otázkam k rankingu poskytovateľov vzdelávania. Do hlasovania sa v stanovenom termíne zapojilo 13 z 18 členov. Účasť na piatom rokovaní bola teda 72 %.