Odborné školenie pre výchovných poradcov – Banská Bystrica