Vysokokvalifikovaní Slováci odchádzajú do Českej republiky