Sektorový expert – verejná správa

Práca sektorového experta bude prioritne zameraná na:

 • analytickú činnosť v rámci sektora sektora verejná správa (strategické smerovanie, zamestnanosť, zamestnania, rozvoj ľudských zdrojov, investície, produkcia, rôzne štatistické ukazovatele a pod.),
 • koordinácia expertov v rámci prideleného sektora (metodické vedenie, organizačno-technické zabezpečovanie rokovaní, príprava podkladov, prezentácií, školenia a pod.),
 • vypracovávanie sektorovej stratégie v strednodobom horizonte (5 rokov) v spolupráci s expertmi na zverený sektor,
 • regionálne aktivity (vyhľadávanie expertov, komunikácia s expertmi, rokovania so strategickými zamestnávateľmi a pod.),
 • prepájanie dopytu a ponuky na trhu práce (komunikácia a spolupráca so strednými a vysokými školami, ktoré pripravujú zamestnancov pre daný sektor),
 • vypracovávanie analytických a strategických dokumentov,
 • príprava a realizácia prezentácií a pod.

Požiadavky:

Požadované vzdelanie

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore verejná správa a regionálny rozvoj
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore národné hospodárstvo – územná verejná správa a regionálny rozvoj
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore ľudské zdroje a personálny manažment
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore verejná politika a verejná správa

Dĺžka praxe

aspoň 2 roky

Zručnosti, schopnosti

Vodičské oprávnenie: Skupina B

Všeobecné spôsobilosti:analyzovanie a riešenie problémov

 • komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • kultivovaný písomný prejav
 • kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • organizovanie a plánovanie práce
 • prezentovanie
 • pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • tímová práca

Cudzie jazyky:

 • anglický – pokročilá: B1 a B2
 • nemecký – pokročilá: B1 a B2

Podmienka: Ovládanie aspoň jedného z vybraných jazykov

Počítače:

 • Microsoft Excel – pokročilá
 • Microsoft Word – pokročilá
 • Microsoft Outlook – pokročilá
 • Microsoft PowerPoint – pokročilá
 • Internet – pokročilá

Osobnostné predpoklady

 • analytické myslenie
 • iniciatívnosť
 • komunikatívnosť
 • precíznosť (presnosť)
 • spoľahlivosť

Základná zložka mzdy (v hrubom): 1200 € za mesiac

Reagovať na inzerát môžete prostredníctvom istp.sk tu.

Späť na ponuky