Novinky

Cestovnému ruchu a gastronómii chýba 2200 pracovníkov

Medzi najviac skúšané pracovné oblasti posledných rokov patrili v dôsledku protipandemických opatrení gastronómia a cestovný ruch. Zamestnávatelia v tejto oblasti narážajú na problém vysokej fluktuácie pracovníkov či nedostatku kvalifikovanej pracovnej sily, ktorá by bola schopná od prvého dňa samostatne pracovať.

Na pracovno-poradenskom portáli Internetový sprievodca trhom práce (ISTP.sk) inzerovali zamestnávatelia od začiatku roka takmer 6000 nových voľných pracovných miest v pracovnej oblasti gastronómia a 2000 v oblasti ubytovanie a cestovný ruch. Reštaurácie, letné prevádzky a ubytovacie zariadenia zažívajú počas sezóny zvýšený nápor, čo si vyžaduje dostatočné personálne kapacity. V priebehu letných mesiacov sa darí časť týchto voľných miest obsadiť brigádnikmi, na niektoré pracovné miesta nastúpili aj uchádzači z Ukrajiny. Z dotazníkového prieskumu realizovaného na portáli ISTP na vzorke 4200 ukrajinských uchádzačov o prácu vyplýva, že až 23 % Ukrajincov by chcelo na Slovensku pracovať v oblasti gastronómie a 17 % v cestovnom ruchu.

Portál ISTP aktuálne eviduje 27 tisíc voľných pracovných miest, najviac v pracovných oblastiach strojárstvo, vrátane výroby motorových vozidiel (7300), technické a manuálne prierezové zamestnania (3600) a stavebníctvo (2800).

Sektor gastronómie je v poradí pracovných oblastí na šiestom mieste, zamestnávatelia potrebovali začiatkom augusta obsadiť 1700 voľných pracovných miest a 500 v oblasti ubytovania a cestovného ruchu. Najviac ponúk v týchto dvoch oblastiach je v Bratislavskom, Žilinskom a Banskobystrickom kraji. Prevažujú ponuky plných úväzkov na neurčitý čas alebo určitú dobu a dohody. 52 % zo všetkých ponúk je vhodných aj pre absolventov. V 30 % inzerátov sa vyžaduje angličtina.

Zo zamestnaní je najväčší dopyt po čašníkoch a someliéroch (700), kuchároch a šéfkuchároch (615), pomocníkoch v kuchyni (260) a hotelových recepčných (130).

Priemerná základná zložka mzdy v hrubom (bez príplatkov a bonusov) v inzerátoch so slovenským miestom výkonu práce z pracovných oblastí gastronómia, ubytovanie a cestovný ruch dosahuje na portáli ISTP hodnotu 940 eur (5,10 eur za hodinu). Inzeráty s pracovným pomerom na kratší pracovný čas ponúkajú priemerne 459 eur, pri dohodách o pracovnej činnosti a vykonaní práce ide o sumu 860 eur (4,50 eur za hodinu). Absolventi si zarobia priemerne 902 eur, ak sa zamestnajú na plný úväzok. Najvyššie nástupné základné platy v pracovných oblastiach gastronómia, ubytovanie a cestovný ruch získajú zamestnanci v Žilinskom kraji (995 eur), najnižšie mzdy dosahujú inzeráty z Nitrianskeho kraja (842 eur).

Nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily rieši aj Sektorová rada pre obchod, marketing, gastronómiu a cestovný ruch pod vedením Mareka Harbuľáka, prezidenta Zväzu cestovného ruchu SR. Za kľúčové považuje podporu kvalitného stredného odborného vzdelávania na báze inovácií, ktoré sektor výrazne ovplyvňujú a menia. Digitalizácia, automatizácia, komunikačné siete novej generácie, virtuálna realita, ale aj prvky umelej inteligencie môžu byť atraktívnym lákadlom pre mladú generáciu zvoliť si uplatnenie v segmente gastro a cestovný ruch. Viac informácií poskytuje stránka sustavapovolani.sk.

Pripravil Pavol Hudec – TREXIMA Bratislava, spol. s r.o. na základe údajov pracovného portálu ISTP

Foto:
 Shutterstock