Portfólio

Komunikácia na trhu práce najnovšími informačno-komunikačnými technológiami

Vyvíjame inteligentný interaktívny nástroj na účinnú diagnostiku pracovného potenciálu, kariérové poradenstvo a skvalitnenie komunikácie medzi subjektmi na trhu práce za účelom spájania dopytu a ponuky práce.

Zavrieť produkt

istp

Internetový sprievodca trhom práce (ISTP) – Viac ako 60 000 voľných pracovných miest, 21 000 sprístupnených profilov uchádzačov o prácu a 25 000 zamestnávateľov hľadajúcich vhodných uchádzačov o prácu sú vizitkou poradensko-pracovného portálu ISTP. Mesačne 1 000 000 návštev stránky www.istp.sk vytvára priestor pre spájanie tých, ktorí prácu ponúkajú a tých, ktorí ju hľadajú. Nástroje na testovanie pracovného potenciálu a výber vhodnej kariérnej cesty budujeme v spolupráci so zamestnávateľmi, psychológmi, lekármi už 15 rokov.

www.istp.sk