Portfólio

Komunikácia na trhu práce najnovšími informačno-komunikačnými technológiami

Vyvíjame inteligentný interaktívny nástroj na účinnú diagnostiku pracovného potenciálu, kariérové poradenstvo a skvalitnenie komunikácie medzi subjektmi na trhu práce za účelom spájania dopytu a ponuky práce.

Zavrieť produkt

istp

Internetový sprievodca trhom práce (ISTP) – Takmer 30 tisíc voľných pracovných miest, tisíc sprístupnených profilov uchádzačov o prácu a 25 tisíc zamestnávateľov hľadajúcich vhodných uchádzačov o prácu sú vizitkou poradensko-pracovného portálu ISTP. Mesačne pol milióna návštev stránky www.istp.sk vytvára priestor na spájanie tých, ktorí prácu ponúkajú a tých, ktorí ju hľadajú. Nástroje na testovanie pracovného potenciálu a výber vhodnej kariérnej cesty budujeme v spolupráci so zamestnávateľmi, psychológmi, lekármi už 15 rokov.

www.istp.sk