Portfólio

BIG DATA / Business Inteligence

Schopnosť presne odhadnúť budúcnosť je určená rozsahom, štruktúrou a kvalitou informácií.

Zavrieť produkt

Schopnosť presne odhadnúť budúcnosť je určená rozsahom, štruktúrou a kvalitou informácií, ktoré sú vo firme alebo v inštitúcii k dispozícii. Fúzie dát, ich obohacovanie o externé dáta a definovanie business intelligence pre koncového zákazníka, patria medzi naše hlavné produktové piliere. Identifikácia existujúcich súvislostí a budúcich trendov na báze rôznych cieľových skupín v B2C a v B2B segmente z hľadiska ich skúseností, správania sa, motivácie, ich potrieb a očakávaní, je založená na analýze veľkých dát, resp. Big Data. Naša spoločnosť má rozsiahle skúsenosti a najmodernejšie prístupy v komplexe tejto pomerne novej, atraktívnej a progresívnej disciplíny.