SK ISCO-08


Pomocník SK ISCO-08

Klasifikácia zamestnaní SK ISCO-08 na stiahnutie PDF XLS

Štatistická klasifikácia zamestnaní SK ISCO-08 bola aktualizovaná vyhláškou ŠÚ SR č. 384/2015, ktorá nadobudla účinnosť 1. januára 2016. Údaje za 1Q 2016 budú zberané už podľa tejto verzie SK ISCO-08.

Nástroje pre správne zaradenie zamestnaní do SK ISCO-08:

Aplikácia, ktorej úlohou je pomôcť pri správnom zatrieďovaní zamestnaní do klasifikácie SK ISCO-08. V prehľadnej forme poskytuje všetky informačné zdroje na jednom mieste a tým významne uľahčuje prácu používateľom, ktorí pracujú s klasifikáciou zamestnaní SK ISCO-08.

Tu sú uvedení zamestnanci TREXIMY Bratislava, ktorí sú rozdelení podľa odvetví SK NACE rev.2 a radi Vám poskytnú odbornú pomoc.