Pre respondentov
ISCP - (MPSVR SR) 1-04

Štvrťročný výkaz o cene práce
  Výkaz

UNP - UNP 1-01

Ročný výkaz o úplných nákladoch práce
  Výkaz

PM (MPSVR) 1-04

Informačný systém o pracovných miestach u podnikateľov
  Výkaz

ISPP - (MPSVR SR) 6-01

Ročný výkaz o pracovných podmienkach a nákladoch na podnikovú sociálnu politiku
  Výkaz

PLATY (MPSVR SR) 1-02

Polročný výkaz o platoch zamestnancov v štátnej službe a zamestnancov pri výkone prác vo verejnom záujme
  Výkaz