KontaktTREXIMA Bratislava, spol. s r.o.

Drobného 29
P. O. BOX 133
844 07 Bratislava
Slovenská republika

IČO: 31364381
DIČ: 2020343996
IČ DPH: SK2020343996
Kontaktné informácie - Česká republika
TREXIMA, spol. s r.o.
Tř. T. Bati 299
764 21 Zlín-Louky

IČO: 44004508
DIČ: CZ44004508
Úsek generálneho riaditeľa

 
 
Ing. Géza Mihály Csc.
Ing. Géza Mihály, CSc.
generálny riaditeľ spoločnosti
02/333 222 33
Ing. Barbora Olivová
asistentka generálneho riaditeľa
02/333 222 94
Marian Tóth
hlavný účtovník spoločnosti
02/333 222 22

Úsek štatistík

 
Ing. Ľubomír Kadlečík
Ing. Ľubomír Kadlečík
manažér úseku štatistík
a prognózovania
02/333 222 77
Bc. Veronika Nedorostová
Mgr. V. Nedorostová
supervízor call centra zberu dát
02/333 222 01

Úsek trhu práce

 
PaedDr. Lucia Dítětová
PaedDr. Lucia Dítětová
manažérka úseku trhu práce
a ľudských zdrojov
02/333 222 96
Ing. Pavol Hudec
Ing. Pavol Hudec
Ing. Pavol Hudec
projektový manažér ISTP
02/333 222 09